Privacy statement.

MarketingFX automatiseert uw marketing en stelt u in staat contactmomenten te verzenden naar uw klanten. Met onze software oplossing kunt u uw respondenten vragen persoonlijke gegevens in te vullen via online formulieren. U dient zich hierbij te houden aan de Europese voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens. Ook wij, als beheerder van de servers en de databases waarin de gegevens worden bewaard, zullen de privacy van uw respondenten respecteren. In dit privacy statement leest u hoe wij omgaan met zowel uw privacy als de privacy van uw respondenten. In de bewerkersovereenkomst wordt uw en onze positie vast gelegd in relatie tot de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van De Contactmodule en hun klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de informatie waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Om welke informatie vragen wij

Voordat u met De Contactmodule kunt werken moet u zich registreren. De van u verlangde persoonlijke informatie is tot het minimum beperkt en noodzakelijk voor het onderhoud van uw account en de goede werking van MarketingFX. Indien u kiest voor één van onze abonnementen verlangen wij tevens informatie op basis waarvan wij u kunnen factureren.

Om welke informatie vraagt u

Welke informatie u gebruikt voor verzending van contactmomenten en verzamelt met behulp van de formulieren bepaalt u zelf. De inhoud van uw formulier valt dan ook onder uw verantwoording (zie de voorwaarden).

Wat doen wij met de verstrekte informatie

Uw informatie en de op uw formulieren ingevulde informatie wordt opgeslagen in een database op een van onze onze servers. Uw informatie wordt gebruikt voor de werking van De Contact Module, om u te factureren indien u een abonnement afsluit en om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen MarketingFX d.m.v. een e-mail nieuwsbrief.

Wij hebben geen bemoeienis met de informatie van uw respondenten anders dan u deze ter beschikking stellen middels de in De Contactmodule beschikbare functionaliteiten.

Andere informatie die wij over u verzamelen

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw gedrag op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek naar gedrag van onze gebruikers om ons inzicht te vergroten, onze dienstverlening aan u te verbeteren en eventuele problemen die zich voordoen te kunnen oplossen. Tot die gegevens behoren de pagina’s die u op MarketingFX bezoekt, de browser die u gebruikt, hoe u ons heeft gevonden en uw IP-adres.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw computer wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Volgens Europese wetgeving is voor bepaalde cookies toestemming vereist van de gebruiker. Het betreft cookies die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen of het volgen van surf- en zoekgedrag. Hieronder vindt u een beschrijving waarvoor MarketingFX cookies gebruikt.

MarketingFX maakt gebruik van meerdere soorten cookies, te weten:

Tijdelijke cookies:

Tijdelijke cookies of sessie cookies zijn cookies die automatisch verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Nadat u ingelogd bent (in uw MarketingFX account of in een formulier) identificeert MarketingFX uw sessie aan de hand van informatie uit een cookie. Voor een goede werking van MarketingFX is het van belang dat u deze cookies accepteert.

Permanente cookies:

MarketingFX maakt voor verschillende doeleinden gebruik van permanente cookies.

Voor een goede werking van De Contactmodule:

MarketingFX bewaart uw gebruikersnaam in een cookie zodat deze al is ingevuld als u MarketingFX de volgende keer bezoekt. MarketingFX bewaart een affiliate id, de referer (de pagina waar u vandaan komt) en de zoekterm in een cookie indien u ons via één van onze partners heeft gevonden.

Veiligheid

Wij doen het uiterste om uw gegevens en de gegevens die u via ons verzamelt veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuratesse van gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, hebben wij fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet.